โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่
1-5-11 Nakazaki nishi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0015

ปีที่ก่อตั้ง เดือนตุลาคม ปีค.ศ.1987
จำนวนห้องเรียน 16 ห้อง
จำนวนนักเรียน 234 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียนจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
176
8
18
1
10
1
4
อเมริกา
สวีเดน
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
โปรตุเกส
ฟิลิปปินส์
บัลแกเรีย
1
9
1
1
1
1
1
โคลัมเบีย
1


ECC เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรง 168 สถาบัน และสถาบันซึ่งเป็นแฟรนไชน์อีกมากกว่า 13,000 สถาบัน จำนวนนักเรียน 337,470 คนและคณาจารย์ 16,360 คน

สถาบันการศึกษาในเครือของ ECC เปิดสอนหลักสูตรทางด้านภาษา หลักสูตรสำหรับศึกษาต่อระดับสูง
และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย , ธุรกิจ , ศิลปะ , การท่องเที่ยว , การโรงเแรม และอื่น ๆ อีกมาก โดยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเปิดสอนอยู่ 2 แห่งคือ ECC Kosusai College of Foreign Languages ในโอซาก้าและ ECC Japanese Institute School ในนาโงย่า


แนวคิดและหลักการของสถาบัน

เปิดสอนหลักสูตรภาษาที่มีศักยภาพและคุณภาพในระดับสูง สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะไขว่คว้าความสำเร็จ ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นมิตร เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์ในการสอน คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนอยู่เสมอ ทั้งยังติดตามดูพัฒนาการทางการศึกษาของนักเรียนในแต่ละวันอย่างใกล้ชิด

สถาบัน ECC เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สถิติการสอบผ่านของนักเรียนของสถาบัน ECC อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเสมอมา ในปีที่ผ่านมา นักเรียนของโรงเรียนที่สอบผ่านระดับ 1 มีจำนวนถึง 82 เปอร์เซ็นต์ โดยนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนสูงถึง 390 คะแนน ( จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ) สถิติเหล่านี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและศักยภาพในการเรียนการสอน ที่ ECC มีจุดยืนในการที่จะพัฒนาและควบคุมคุณภาพของสถาบันให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อความสำเร็จของนักเรียนทุกคนเสมอมา


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรภาษาของโรงเรียน มีอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้ถึง 100 % นักเรียนจำนวนไม่น้อยประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Kyoto University , Osaka University , Osaka City University , Osaka Kyoiku University , Kobe City University , Kansai Uniersity , Kwansei Gakuin University และ Doshisha University
เมื่อจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพของสถาบันในเครือ คือECC Kokusai College หรือ ECC Computer College โดยมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการสอบเข้า และการลดค่าเล่าเรียน
มีที่พักให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเมนท์ของเอกชน หรือของท้องถิ่น
จะได้รับ College Visa
ผู้ที่จบหลักสูตร 2 ปี มีผลการเรียนและเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร " Senmonshi " หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งประกาศนียบัตรนี้จะให้กับผู้ที่ศึกษาในวิทยาลัยวิชาชีพเป็นระยะเวลา 1,700 ชั่วโมง


หลักสูตรอื่น ๆ และสถาบันในเครือ


ECC Kokusai College of Foreign Languages

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางอีกหลายหลักสูตร เช่น
 • หลักสูตร Airlines ระยะเวลา 2 ปี / 1 ปี
 • หลักสูตรการโรงแรม ระยะเวลา 2 ปี
 • หลักสูตรการท่องเที่ยว ระยะเวลา 2 ปี
 • หลักสูตรล่าม ระยะเวลา 2 ปี / 1 ปี
 • หลักสูตรการแปล ระยะเวลา 2 ปี / 1 ปี
 • หลักสูตรธุรกิจ ระยะเวลา 2 ปีECC College of Computer & Multimedia

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่
 • Game College เปิดสอนด้าน Game Programming , Game CG , Game Developing ฯลฯ
 • IT College เปิดสอนด้าน Computer , System Engineering , Network , IT Business ฯลฯ
 • Creator College เปิดสอนด้าน Animation , Graphic Design , Web Design ฯลฯ

 

ECC College of Beauty and Style

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านแฟชั่นและความงาม เช่น
 • หลักสูตรแฟชั่น
 • หลักสูตรศิลปะการทำเล็บ
 • หลักสูตรการแต่งหน้า
 • หลักสูตรการแต่งหน้าแบบ special effect
 • หลักสูตรการทำผม
 • หลักสูตรนางแบบและนักแสดง
 • หลักสูตรการเสริมความงาม
 • หลักสูตรการจัดงานแต่งงาน


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
Autumn in Japan ตอน ECC Osaka ( 2009)
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright : Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.