โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

Meieki-Nagata Bldg, 3-26-19, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Japan 450-0002


ปีที่ก่อตั้ง ตุลาคม ปี ค.ศ. 1982
จำนวนห้องเรียน 10 ห้อง
จำนวนนักเรียน 102 คน

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดการสมัครเรียน ( PDF)

สัญชาติของนักเรียน (ณ เดือนเมษายน 2554)
จีน
ฮ่องกง
ไต้หวัน
เนปาล
อินโดนีเซีย
ไทย
33
1
1
6
4
12
เวียดนาม
พม่า
ฟิลิปปินส์
ออสเตรเลีย
ศรีลังกา
อาเจนติน่า
24
6
9
1
1
1
อื่น ๆ
 
4
 


ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

I.C.NAGOYA ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี โดยมีนักเรียนมาจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication”  ในปัจจุบันจากการแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต ทำให้คนทั่วโลกสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระ แต่ทว่าการสื่อสารความนึกคิดของตนเองออกมาเป็นคำพูดนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด   ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล  ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย 

เมืองนาโกย่า ตั้งอยู่ในภาคกลางของญี่ปุ่น เกือบกึ่งกลางของประเทศ มีประชากร 2 ล้าน 2 แสนคน เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางของภูมิภาคจูบุ  และความเป็นชนบทที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  แม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่ค่าครองชีพไม่สูง  เหมาะแก่การพักอาศัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีบริษัทน้อยใหญ่ตั้งอยู่มากมาย  จนทำให้สัมผัสได้ถึงความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานีนาโกย่านั้น เปรียบเหมือนประตูบ้าน มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมากมาย  นาโกย่าเมืองที่ผสมผสานญี่ปุ่นยุคเก่าและใหม่กำลังรอทุกท่านมาเยือนลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน
เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยเฉพาะ ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มากทำให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการสอนเนื้อหาทางด้านไวยากรณ์และรูปประโยคต่างๆเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติและราบรื่นด้วย
มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่เรียนในหลักสูตรภาษาอื่น ๆ ของโรงเรียน
สถาบันตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟนาโงย่า ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสะดวก จึงสามารถมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
เป็นที่รู้จักดีของคนไทยในนาโงย่าและเมืองอื่น ๆ มีนักเรียนไทยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วเป็นจำนวนมากข้อมูลทั่วไป I ทุนการศึกษา I หลักสูตร I กิจกรรม I อาคารสถานที่ I ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ I ความคิดเห็นจากนักเรียน I สถานที่ตั้ง


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
แนะแนวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.