โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เรียนรู้ประเพณีญี่ปุ่น ( เทศกาล Setsubun )

กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา , ฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น

กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น

อบรมการป้องกันอุบัติภัย ( ไฟไหม้ , แผ่นดินไหว )

Exchange corner ฝึกภาษา - พูดคุยกับชาวญี่ปุ่น

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ( One day trip )

ประกวดสุนทรพจน์

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา


ข้อมูลทั่วไป I ทุนการศึกษา I หลักสูตร I กิจกรรม I อาคารสถานที่ I ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ I ความคิดเห็นจากนักเรียน I สถานที่ตั้ง


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.