โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ชั้น 1 : ที่จอดรถจักรยาน

ชั้น 1 : มุมสำหรับจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ทำอาหาร ฯลฯ

อาคารเรียนมีทั้งหมด 7 ชั้น สะอาด สวยงาม

ห้องเรียน


บรรยากาศในชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาเลือก สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงที่ญี่ปุ่น ( วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)

ชั้นเรียนวิชาเลือก ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจได้

มุมคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท ให้นักเรียนใช้งานได้ฟรี และสามารถใช้ภาษาไทยได้

แผนกธุรการ สามารถขอคำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ ได้

ห้องสมุด


การแนะแนวศึกษาต่อ

ทางโรงเรียนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวศึกษาต่อโดยเฉพาะ เพื่อคอยให้คำแนะนำในด้านการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวที่คอยช่วยเหลือนักเรียนในขณะศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียน แต่ยังให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวันและให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัว
ข้อมูลทั่วไป I ทุนการศึกษา I หลักสูตร I กิจกรรม I อาคารสถานที่ I ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ I ความคิดเห็นจากนักเรียน I สถานที่ตั้ง


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.