โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและ
ชีวิตความเป็นอย
ู่
ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไปMain Campus : Akihabara Station
2-20-9 Taito Taito-ku Tokyo 110-0016


ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1977
ระดับชั้นเรียน 8 ระดับ
จำนวนห้องเรียน 25 ห้อง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน


 จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ไทย
ฮ่องกง
อเมริกา
รัสเซีย
55
33
60
21
16
13
14

มาเลเซีย

ฝรั่งเศส
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เยอรมัน
พม่า
ฟิลิปปินส์
5
4
1
3
3
3
3
อังกฤษ
อิตาลี
เวียดนาม
สเปน
สวีเดน
   
2
2
1
1
1
   ปรัชญาของโรงเรียน

สำหรับทุก ๆ คนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ปรัชญาของโรงเรียน Intercult คือ เพื่อทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น หากเป็นบุคคลที่ต้องการจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ ไม่ว่าจะเป็นใคร เข้าเรียนเมื่อไร เวลาใด หรือมีวัตถุประสงค์แบบไหน ก็สามารถเข้าเรียนได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน เราจึงมุ่งเน้นให้เกิด " ความหลกหลายของหลักสูตร " และ " ความยืดหยุ่น" ในการเลือกชั้นเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจะสามารถจัดหลักสูตรให้กับตัวเองจากชั้นเรียนที่มีให้เลือกและหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดไว้

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเรียน การพัฒนาความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนนำความสามารถที่ตนเองมีอยู่ให้บรรลุถึงเป้าหมาย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความใฝ่ฝันของตนเองได้อย่างสนุกสนานลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยใจกลางกรุงโตเกียว  สะดวกและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการศึกษา
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1977 เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนและจบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 15,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง  วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ  สนุกและน่าสนใจ
ในแต่ละปี นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในสถาบันที่ให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพในญี่ปุ่น และทั่วโลก
มีระบบการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
เนื่องจากทางโรงเรียนมีหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจารย์ที่โรงเรียนจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ ทั้งยังได้รับการฝึกสอนมาอย่างดี


หลักสูตรอื่น ๆ ในเครือ


- Inter-Cultural Language Center ( ILC )

Inter-Cultural Language Center
เป็นศูนย์ภาษาและโครงการพิเศษ ซึ่งเปิดอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เช่น สถานฑูต หลักสูตรพิเศษสำหรับนักธุรกิจ อาจารย์สอนพิเศษสำหรับบริษัท มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หลักสูตรส่วนตัว รวมไปถึงการจัดโปรแกรมพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

นอกจากนั้น ยังมีการจัดหลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อน หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตรเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (EJU) หลักสูตรที่หลากหลายเหล่านี้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีนักเรียนภาคปกติของโรงเรียนจำนวนไม่น้อยสมัครเข้าเรียน รวมทั้งยังมีนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาแห่งอื่น ๆ มาสมัครเข้าเรียนเวลาพิเศษอีกด้วย- Japanese Teachers' Training Institute

หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น
Inter-Cultural Institute of Japan นับเป็นโรงเรียนอันดับต้น ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ( ตั้งแต่ปีค.ศ. 1978 ) คณาจารย์ของโรงเรียนจึงมีความโดดเด่นและเป็นผู้นำในสาขานี้ และกว่าที่จะมาเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์ของโรงเรียน ทุกคนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่เข้มงวด ซึ่งหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน ได้อบรมหลักการสอนในระดับสูง ให้ผู้เรียนได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อทุ่มเทความสามารถของตน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นนี้ คือ ว่าที่ " ครูสอนภาษาญี่ปุ่น " ในอนาคต ฉะนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับการอบรมในเรื่องของกฎไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้คนหลากเชื้อชาติ และเทคนิคการสื่อสารที่จะพัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียน เช่น
 • พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์
 • ประวัติความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น
 • ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 • ระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น
 • ประวัติและพัฒนการของการสอนภาษาญี่ปุ่น
 • พื้นฐานเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น
 • ทักษะการพูด
 • การใช้สื่อการสอนในแบบต่าง ๆ
 • การประเมินผลการเรียน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ภาษาเปรียบเทียบ
 • วิชาว่าด้วยการออกเสียง ฯลฯ
ในปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งแสนคน จบหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น และได้เข้าสอนในสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศ


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
ตอน วันสุดท้ายในโตเกียวกับ Intercultural Institute of Japan ( 2009)
Jeducation News
Jeducation Staff เยี่ยมชมแคมปัสใหม่ของ Intercultural Institute of Japan ที่ Akihabara ( 2008)
Experience Japan
Jeducation Staff ถ่ายทอดประสบการณ์การร่วมทริประยะสั้นที่ Inter-Cult ( 2003 )ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.