โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและ ชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

ทุนการศึกษา

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีอัตราการเข้าเรียนสูง ได้แก่

  • ทุน Inter- Cultural Institute of Japan ได้รับ  1 หมื่นเยน ต่อเดือน  ทั้งหมด 6 เดือน (เรียน 6 เดือนขึ้นไปและมีอัตราเข้าเรียน 90%ขึ้นไป )

  • ทุนนักเรียนต่างชาติ  ได้รับ  5  หมื่นเยน ต่อเดือน ทั้งหมด 12 เดือน 
    ทุนการศึกษาของ Japanese Student Services Organization (สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย)


  • ทุน Lee Soo-Hyun ได้รับ  2 หมื่น 5 พันเยนต่อเดือน ทั้งหมด 6 เดือน (ทุนการศึกษานี้เกิดขึ้นจากการนักเรียนเกาหลีที่ประสบอุบัติเหตุ) ทุนนี้ต้องให้ทางโรงเรียนเสนอชื่อรับทุน

  • ทุน Kyoritsu Maintenance ได้รับ  6 หมื่นเยนต่อ เดือน  ทั้งหมด 12 เดือน  (สำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศแถบเอเชียและอาศัยอยู่ญี่ปุ่น 1 ปีขึ้นไป)


นักเรียนไทย คนเก่งได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน และทุนรัฐบาลญี่ปุ่น


คุณปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูรหรือโจ้... นักเรียนไทยซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ โรงเรียน Inter-Cultural Institute of Japan หลักสูตร 1 ปีครึ่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 ได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนเดือนละ 10,000 เยน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ทุนนี้ ทางโรงเรียน Intercult มอบให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปและมีอัตราการเข้าชั้นเรียนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาจาก

  • มีความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน
  • มีความตั้งใจในการเรียนและมีความประพฤติดี
  • มีผลการเรียนที่ดี
  • การเขียนเรียงความ

นอกจากจะได้รับทุนจากทางโรงเรียนเป็นกำลังใจในการเรียนแล้ว .ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี และผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 52,000 เยนอีกด้วย

หลังจากจบการศึกษา เมื่อเดือนเมษายน 2548
ปัจจุบัน คุณปิยะวัฒน์ทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านการแปลข้อมูลทั่วไป I ทุนการศึกษา I หลักสูตร I กิจกรรม I อาคารสถานที่ I ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ I ความคิดเห็นจากนักเรียน I สถานที่ตั้งติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.