โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

ความคิดเห็นของนักเรียนไทย


นักเรียนไทย

ชื่อ

นริศ กาจกำจรเดช  (ปอง )

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะยาว เดือนเมษายน 2009
 

ชื่อ

เอกรินทร์ โฮ (เอก )

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะยาว เดือนเมษายน 2008
 

ชื่อ

สมศักดิ์  เกียรติกมลชัย (เซ้ง)

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะยาว เดือนเมษายน 2007
 

ชื่อ

สวัสดิ์ เลียวประเสริฐพร ( กึ๋ย)

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะยาว เดือนเมษายน 2007
 

ชื่อ

ลักษมี วงศ์รวมลาภ ( ยุ้ย )

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะยาว เดือนเมษายน 2006
 


ชื่อ

พรกฤษณ์ ถมยา (อัพ )

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ
หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน เดือนกรกฎาคม 2003
 


นักเรียนไทยที่เข้าร่วมทริประยะสั้น 2 สัปดาห์
ความคิดเห็นจากนักเรียนไทยที่เข้าร่วมทริประยะสั้น ในเดือนเมษายน 2546บันทึกจากนักเรียนทุน Jeducation
บันทึกชีวิตประจำวันในญี่ปุ่นของ ซือ...นักเรียนของ Jeducation Center ซึ่งได้รับทุนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1 เดือนเต็ม ที่ Inter-Cultural Institute of Japan โตเกียว
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.