โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

2-116 Uryuyama Kitashirakawa Sakyo-ku Kyoto 606-8271ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1969
จำนวนห้องเรียน 19 ห้อง ( หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น )
ระดับชั้นเรียน 7 ระดับ
จำนวนนักเรียน 267 คน
 


 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ


Kyoto University
of Art & DesignKyoto Institute
of Culture and Language

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
ไต้หวัน
อิตาลี
ไทย
เกาหลี
อเมริกา
ฮ่องกง
125
39
32
13
9
6
จีน
ออสเตรเลีย
บราซิล
สวีเดน
ญี่ปุ่น
อื่นๆ
4
3
3
3
1
22

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Kyoto Institute of Culture and Language (KICL) ก่อตั้งเมื่อปี 1969 และได้เปิดสอนให้กับนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และคอยเป็นผู้ผลักดันให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ

โดยทางสถาบันมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนทั่วโลก


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

Kyoto Institute of Culture and Language (KICL) เป็นสถาบันในเครื่องของ Uryuyama Academic Foundation ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัย Kyoto University of Art and Design (KUAD)  ซึ่งสถาบันตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย Kyoto University of Art and Design ซึ่งทำให้นักเรีนยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและชมรมในมหาวิทยาลัย  ทำให้มีโอกาสที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Kyoto University of Art and Design ในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเช่น หัองสมุด และ โรงอาหาร เหมือนกันนักศึกษามหาวิทยาลัย
ทางสถาบันมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง จำนวน 25 คน  และยังมีเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือนักเรียนกว่า 6 คน
การเรียนมิได้อยู่ในเฉพาะห้องเรียน แต่ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียน การเรียนที่สามารถเรียนได้เฉพาะประเทศญี่ปุ่น และรวมถึงการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนได้เฉพาะในเกียวโตอีกด้วย
ในสถาบันมีนักเรียนจากนานาประเทศ ทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา  ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเป็นนานาชาติ

โรงเรียนมีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก ซึ่งสามารถเลือกให้เข้ากับเป้าหมายของเราได้ ในหลักสูตรวิชาหลักจะครอบคลุมเนื้อหาการสอบเพื่อศึกษาต่อ(EJU)หรือ ศึกษาต่อ Kyoto University of Art and Design ในระดับปริญญาโท

มีหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นบ่อยๆโดยอาจารย์ Kyoto University of Art and Design และ Kyoto Institute of Designสถาบันในเครือ

มหาวิทยาลัย
Kyoto University of Art and Design
วิทยาลัย
Kyoto Creative Design College
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
ดูการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นที่ Kyoto Institute of Culture and Language ( 2010)
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
Autumn in Japan ตอน Kyoto Institute of Culture and Language ( 2009)ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

02-267-7726 ต่อ 101-104 หรือ 02-665-2969
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.