โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

1-1-25 Osumi , Higashiyodogawa-ku , Osaka , 533-0015 JAPANปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1935
ปีที่เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2003


 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อKamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์  สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

ทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง  ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง     
คำกล่าวทักทายจากอาจารย์ใหญ่

ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านไฟฟ้า และด้านอิเล็กทรอนิกส์ มานานหลายปีแล้ว   และเมื่อไม่นานมานี้ ทางสถาบันเล็งเห็นว่า จำนวนนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนในวิทยาลัยวิชาชีพของเราเพิ่มมากขึ้น แต่นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่นั้น มีทักษะความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นยังไม่เพียงพอ ต่อความเข้าใจเนื้อหาในการเรียนการสอนทางด้านเทคนิค เนื่องด้วยปัญหานี้ ทางสถาบันจึงเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยจัดระบบการศึกษาให้มีทั้งการเรียนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนวิชาทางด้านเทคนิค ซึ่งทางสถาบันมุ่งหวังให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นนี้ มีประโยชน์กับนักเรียนต่างชาติมากกว่าแค่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น  สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ที่มุ่งมั่นสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน  เอาใจใส่ดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึงทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น อีกทั้งทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมโลกในอนาคต  ทางโรงเรียนพร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก เข้ามาเรียนรู้และเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปด้วยกัน         


สถาบันในเครือ Kamei Gakuen ประกอบด้วย


Nihon Riko-Jyoho Institute of Science and Engineering

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ( 1 ปี , 1.5 ปี , 2 ปี )
 • Car Maintenance (2 ปี)
 • System Engineering (2 ปี)
 • Electronic Engineering (2 ปี)
 • Architecture Design (2 ปี)
 • Electric Digial (2 ปี)
 • Robot System (4 ปี)


Nihon Computer Institute

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
 • Digital Create (2 ปี)
 • Information Processing (2 ปี)
 • IT Specialist (1 ปี)
 • Web Specialist (4 ปี)


Nihon Medical Welfare Institute

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
 • Clinical Engineering (3 ปี)
 • Certified Social Worker (1 ปี)
 • Family Social Worker (2 ปี)


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ Nihon Riko-Jyoho Institute of Science and Engineering

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพ
นักเรียนต่างชาติจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนญี่ปุ่น  เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี จะได้รับวุฒิ  Senmonshi หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางวิชาชีพ  ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสมัครงาน และถ้าคุณเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิชาชีพของทางสถาบัน จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าแรกเข้า และลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่ง   เมื่อสำเร็จการศึกษา  คุณจะสามารถนำทักษะความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในทำงานได้อย่างมืออาชีพ


การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอน จะมีทั้งวิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาที่จำเป็นในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างขาติ ( EJU) ซึ่งรวมถึงวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และวิชาความรู้ทั่วไป สอนโดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์   จำนวนคาบเรียน 900 ชั่วโมงต่อปี เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนของสถาบันจำนวนมาก ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้


วีซ่านักศึกษา (College Student Visa) 
สิทธิพิเศษของวีซ่านักศึกษา คือจะสามารถทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  นอกจากนั้น ยังมีระบบช่วยเหลือนักเรียนอีกมาก เช่น ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าพาหนะในระบบขนส่งมวลชน สิทธิพิเศษในการเข้าชมสถานที่หรือการแสดงทางวัฒนธรรม  และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ชีวิตความเป็นอยู่
ด้วยประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมาถึง 70 กว่าปี มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ข่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบันตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า  ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง อีกทั้งยังสามารถหาหอพักที่ปลอดภัยในราคาไม่แพง และหางานพิเศษได้ง่าย

การเดินทางสะดวก       
สามารถเดินทางถึงใจกลางเมืองโอซาก้าด้วยเวลาเพียง 15 นาที โดยรถไฟ อีกทั้งยังง่ายต่อการเดินทางสู่ “เกียวโต” เมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ของโลก  ”โกเบ” เมืองท่านานาชาติ  และ ”นารา” เมืองหลวงถาวรแห่งเเรกของญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
Autumn in Japan ตอน Nihon Riko - Jyoho Institute ( 2009)
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.