โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น


ข้อมูลทั่วไป

Sci.Tec.College NAHA department of Japanese2-1-13  Ameku Naha-shi  Okinawa 900-0005 JAPAN


ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 2013
ระดับชั้นเรียน ระดับต้น และระดับกลาง
จำนวนห้องเรียน 4 ห้อง


 

ข้อมูลทั่วไป

Sci.Tec.College เป็นวิทยาลัยวิชาชีพที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาวะ โดยเป็นวิทยาลัยวิชาชีพที่มุ่งเน้นทาง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การสื่อสาร การท่องเที่ยว ภาษา และโภชนาการ และได้เปิดสาขาภาษาญี่ปุ่นขึ้น เมื่อเดือนเมษายน ปี2013 ที่ผ่านมา


จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ของสถาบันแล้วสามารถหางานได้ทันทีนั้นมีเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักเรียนที่จบสาขาการท่องเที่ยว สาขาภาษา (อังกฤษ,จีน) ก็มีบทบาทสำคัญในงานด้านการท่องเที่ยวและในบริษัทต่างๆ อีกทั้ง นักเรียนต่างชาติจาก จีน, เกาหลี, อินโดนีเชีย ที่จบการศึกษาจากสถาบันได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ทางเทคนิคที่ญี่ปุ่น หรือเข้าทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศของตน

สถาบันสอนให้เยาวชนได้มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ เพื่อใช้ความสามารถนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง จุดประสงค์ของสถาบัน คือการสอนนักเรียน ที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ทางทฎษฎี แต่ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
ในสังคมของการทำงาน ถ้าหากไม่มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้จะมีความสามารถก็ไม่อาจทำงานได้ ดังนั้นนอกเหนือจากวิชาชีพ ยังขัดเกลาให้นักเรียนเป็นคนมีความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน


ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น อยู่ในอาคารเดียวกับวิทยาลัยวิชาชีพ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนญี่ปุ่น สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นนอกชั้นเรียนได้
เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง
มีหลักสูตรสำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT และ EJU
สำหรับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นถึงระดับสูงแล้ว  สามารถเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อในระดับวิชาชีพของสถาบันได้ (สาขาสถาปัตยกรรม , สาขาชีววิทยา , สาขารักษาสิ่งแวดล้อม, สาขาIT, สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาโภชนาการ เป็นต้น)
ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นอยู่ในอาคารเดียวกับวิทยาลัยวิชาชีพ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นนอกชั้นเรียนได้ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.