โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น


ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็น
จากนักเรียน
บริเวณรอบสถาบัน

ข้อมูลทั่วไป
Asai Bldg. 8-3-13 Nishi Kasai Edogawa-ku Tokyo 134-0088

 
ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1987
จำนวนห้องเรียน 18 ห้อง
จำนวนนักเรียน 212 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน  
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง

อินโดนีเซีย

บังคลาเทศ
78
35
39
23
4
1
ไทย
เวียดนาม
พม่า
อังกฤษ

ฟิลิปปินส์

มองโกเลีย
9
4
3
1
2
8
อื่นๆ
 

 

5
 


แนวคิด

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย ( TLS ) ไม่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น มีการหลักสูตรที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน เช่น หลักสูตรมหาวิทยาลัย, หลักสูตรโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิชาเสริมพิเศษ เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาตามที่วางแผนไว้


ระบบการศึกษาแบบ JCT

ลักษณะที่โดดเด่นของโรงเรียน TLS คือระบบการศึกษาแบบ JCT ที่จะกระตุ้นความสามารถของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น ระบบ JCT ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ


ข้อสอบ JJM
JJM ย่อมาจาก JIKEI Japanese Monitoring เป็นข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน TLS เพื่อตรวจสอบความรู้ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพื่อให้รู้ผลว่าดีหรือไม่ดี แต่เป็นการ monitor ( ตรวจสอบดูแล ) เพื่อให้รู้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ผลการสอบจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงใช้กำหนดเป้าหมายของตัวนักเรียนเอง

นักเรียนของโรงเรียน TLS จะได้ทำข้อสอบแบบเดียวกันหมด โดยการจัดทำข้อสอบจะคำนึงถึงความสามารถของนักเรียน สำหรับคนที่อยู่ระดับเบื้องต้นจะสามารถตอบได้เฉพาะส่วนที่เรียนมาเท่านั้น แต่สำหรับคนที่อยู่ระดับสูง จะสามารถตอบคำถามถูกต้องทั้งหมดได้ เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียน TLS จะได้ทำข้อสอบแบบเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นจะทำให้รู้ความสามารถของตัวเองและพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีกได้
 
การปรึกษา
คณะอาจารย์จะให้คำปรึกษาอย่างอบอุ่น และใช้ผลสอบ JJM ทุก ๆ 3 เดือนในการอ้างอิง และให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเอง
 
กำหนดจุดเป้าหมาย
วางแผนการเรียนใน 3 เดือน โดยยึดผลสอบ JJM , การให้คำปรึกษา , หลักสูตรที่เรียนและตารางเรียน วางเป้าหมายที่สามารถทำได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ และมุ่งหน้าสู่เป้าหมายนั้น สุดท้ายจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนToyo Language School
เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารของ The Jikei Gakuen Group ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 30 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

สาขาการออกแบบ / ดนตรี / นิเทศศาสตร์ / สัตว์เลี้ยง
สาขาแพทย์ / สวัสดิการสังคม / กีฬา / เทคโนโลยีชั้นสูง
 • Tokyo College of Medico-Pharmaco Technology
 • Tokyo College of Welfare
 • Tokyo College of Sports and Recreation
 • Saitama College of Welfare
 • Tokyo College of Biotechnology
 • Osaka College of Medical Technology
 • Osaka College of High Technology
 • Osaka College of Health and Welfare
 • Shin-Osaka Dental Technician College
 • Shin-Osaka Dental Hygienist College
 • Toyo Medical College
 • Osaka College of Medical and Welfare
 • Kobe College of Medical Welfare ( Suma School )
 • Kobe College of Medical Welfare ( Chuo School )
 • Kobe College of Medical Welfare ( Sanda School )
 • Hokkaido College of High Technology
สาขาเสริมสวย / อาหาร / สภาพแวดล้อม
 • Belle Epoque College of Beauty and Food ( Sapporo School )
 • Belle Epoque College of Beauty
 • Kobe College of Patisserie
 • Hokkaido Eco-Communication College


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
แนะแนวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.