โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป


ที่อยู่
3-6-11 Marunouchi, Kofu - shi, Yamanashi 400-0031
ปีที่ก่อตั้ง
ปี ค.ศ. 1983
จำนวนนักเรียน
109 คน
เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
เนปาล
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
51
11
3
2
6
12
8
5
มองโกเลีย
ศรีลังกา
ฟิลิปปินส์
เม็กซิโก
แอลจีเรีย
5
2
2
1
1

แนวคิดและหลักการของสถาบัน

ในขณะที่ระบบการสื่อสารคมนาคมในปัจจุบันนี้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โลกที่เราอยู่ดูเหมือนจะเล็กลง ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติซึ่งกันและกันได้ ด้วยเหตุนี้จำนวนนักเรียนที่มาเรียนกับทางโรงเรียนจึงมีเพิ่มขึ้นทุกปี และโรงเรียนได้ดำเนินการขยายและเตรียมหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อตอบสนองความตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น การสอนเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

หน้าที่ของโรงเรียนก็คือ นำความคิดทั้งหลายต่างๆ เหล่านี้มารวบรวมกันเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมุ่งหวังให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้เป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นตัวแทน เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ และสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ โรงเรียนปรารถนาที่จะสร้างนักเรียนที่มีทัศนคติการมองโลกที่ไม่คับแคบ เพื่อที่ว่าไม่ว่านักเรียนผู้นั้นจะไปอยู่ที่ใด ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีและมั่นคงได้

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ด้วยนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
สถานที่ตั้งของโรงเรียนแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ อยู่ห่างจากเขตชินจูกุโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที แต่ค่าครองชีพต่ำกว่าโตเกียว 2/3 เท่า
สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ท่าน ด้วยระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูง
ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์ที่เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการแนะแนวการศึกษาเป็นรายบุคคล
กิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับสถาบันภาษาต่างประเทศยูนิตัสซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 และถือว่าเป็นสถาบันภาษาต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดยามานาชิ เป็นสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียว ( Teikyo University ) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษามากกว่า 40,000 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากทางโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัสแล้ว สามารถที่จะสมัครเพื่อศึกษาต่อกับสถาบันในเครือได้


สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียวได้แก่
  • Teikyo University : สาขาที่เปิดสอนได้แก่ แพทย์ศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , นิติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , อักษรศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมาก
  • Teikyo Science University
  • Teikyo-Heisei University : สาขาที่เปิดสอนได้แก่ วิทยาศาสตร์ , สารสนเทศ ฯลฯ
  • Salem-Teikyo University
  • Teikyo Loretto Heights University
  • Teikyo Post University
  • และยังมีวิทยาลัยอีก 4 แห่ง
  • โรงเรียนมัธยมปลาย 7 แห่ง
  • โรงเรียนทางด้านการค้า 6 แห่ง และอื่น ๆ


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.