โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

Tenjin Asahi Bldg 2F, 3-4-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001 JAPANFukuoka YMCA Japanese Language School

ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1982
ระดับชั้นเรียน 5 ระดับ
ห้องเรียน 3 ห้อง
จำนวนนักเรียน 53 คน


เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
ไต้หวัน
จีน
เกาหลี
ฮ่องกง
ศรีลังกา
ฟิลิปปินส์
ไทย
14
6
19
1
2
4
3
สวีเดน
ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย
เปรู
 
1
2
1
1
 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Fukuoka YMCA เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศในเอเชียและจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เข้ามาศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมญี่ปุ่น เพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือเพื่ออนาคตในการทำงาน  Fukuoka YMCA เป็นสถานที่ซึ่งนักเรียนจากประเทศหลายหลากซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะร่วมศึกษาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กัน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทของตน นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเสียสละต่อส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ   ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทุกระดับ
เน้นฝึกทักษะการสนทนาที่ใช้งานได้จริง  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น
เน้นการสอนแบบลึกซึ้งควบคู่กับพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร  เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงในทุก ๆ สถานการณ์   
เสริมทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในระดับสากล


สถาบันการศึกษาระดับสูงที่นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้


ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ( รวมนักศึกษาวิจัย )

Kyusyu University / Saga University / Fukuoka University / Seinan Gakuin University / Fukuoka University of Education / Kyusyu Sangyo University / Tohoku University of Art and Design / Kyoto Seika Universtiy

 

ระดับมหาวิทยาลัย ( รวมวิทยาลัยระยะสั้น )

รัฐบาล :
Osaka University / Saitama University / Nagoya Institute of Technology / Kyusyu University / Kumamoto University / Nagasaki University / Saga University / Oita University / University of Nagasaki / Shimonoseki City of University / Kitakyushu City of University

เอกชน :
Nihon University / Teikyo University / Chuogakuin University / Shukutoku University / Aichi University / Hiroshima Shudo University / Beppu University / Nagasaki University of Foreign Studies / Ritsumeikan Asia Pacific University / Fukuoka University / Seinan Gakuin University / Fukuoka Jo Gakuin University / Kurume University / Kyusyu Sangyo University / Kyushu Institute of Information Sciences / Nakamura Gakuen University / Kyusyu Kyoritsu University / Kyusyu International University

 

วิทยาลัยวิชาชีพ
Fukuoka YMCA International College / Ehle Institute / Bunka Fashion College / Nakano School of Business / Sundai Travel & Hotel College / Greg International College /Tokyo Institute of Tourism / Aso Foreign Language Tourism Computer Kyoiku Gakuin / Fukuoka International Communication College / Nakamura Culinary School / Fukuoka Culinary Academy
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.