โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งเมืองฟุกุโอกะ

เมืองฟุกุโอกะ อยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะบนเกาะคิวชู ทางภาคใต้ของญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงแฟชั่นของภูมิภาคคิวชู   เป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหามลพิษน้อย การสาธารณะสุขที่ดี ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง อัตราของอาชญากรรมและการว่างงานต่ำ ฯลฯ  ทั้งยังได้ชื่อว่า ประตูสู่เอเชีย ด้วยความเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของสายการบินนานาชาติหลากหลายเที่ยวบินในแต่ละวัน   

นอกจากนั้น
  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ทันสมัย เช่นเดียวกับโตเกียวและโอซาก้า ด้วยค่าครองชีพที่ต่ำกว่า เมืองฟุกุโอกะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า 20 แห่ง อีกทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ก็จัดขึ้นที่ฟุกุโอกะเช่นเดียวกันกับในโตเกียว

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่าน Tenjin ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองฟุกุโอกะ การเดินทางสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง บริเวณใกล้โรงเรียนยังมีห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น 


จากสถานีรถไฟใต้ดิน Tenjin ด้านทิศตะวันตก ทางออกที่ 1 ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาที


การเดินทางจากประเทศไทย
มีเที่ยวบินบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะLink ข้อมูลเพิ่มเติม
Fukuoka City
Fukuoka Now
Fukuoka Subway
Asia Youth Culture Center
Living in Fukuoka ( มี version ภาษาไทย )
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ (ภาษาไทย)ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.