โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป


ที่อยู่
43 Miyazaki -cho, Nishi -ku, Yokohama 220 -0031
ปีที่ก่อตั้ง
ปีค.ศ.1988
จำนวนนักเรียน
240 คน
 
เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
เนปาล
ไทย
148
25
12
1
10
18

อินโดนีเซีย

เวียดนาม
สเปน
มองโกเลีย
ศรีลังกา
อุซเบกิสถาน
1
3
1
3
5
2

ฟิลิปปินส์

บราซิล
รัสเซีย
ญี่ปุ่น
อิหร่าน
อเมริกา
2
1
1
2
1
3


แนวคิดและหลักการของโรงเรียน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทางโรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อค้นหา และแลกเปลี่ยนความคิดในการที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ใช้วิธีการสอนแบบ "Direct Method" โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพูดได้หลายภาษา พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนเสมอ

ลักษณะที่โดดเด่น

มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่านการสอบ EJU การสอบวัดระดับ 1 รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพในญี่ปุ่น
  คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการสอนแบบสอนตรงเพื่อประสิทธิภาพและการบรรลุผลสูงสุด
นักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น โรงเรียนจะแนะนำให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
  หอพักอยู่ใกล้โรงเรียน สะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อยู่ในบริเวณที่มีทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ, ไปรษณีย์และสถานีรถไฟ


ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อ


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและท้องถิ่น :
Tokyo University , Yokohama National University , Chiba University , Gifu University , Ochanomizu University , Tokyo Gakugei University , Tokyo Foreign Languages University , Tokyo Medical & Dental University , Tokyo Agricultural University , Tohoku University , Osaka Educational University , Saitama University
มหาวิทยาลัยเอกชน :
Waseda University , Sophia University , Kanto Gakuin University , Kanagawa University , Masashi Industrial University , Nihon University , Wako University , Tama University of Arts , Keio University , Electronics & Communications University , Hosei University

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและท้องถิ่น :
Yokohama National University , Yokohama City University , Toyama University , Ochanomizu University , Tokyo Foreign Languages University , Osaka Educational University , Saitama University , Saga University , Tokyo University of Marine Sciences , Shiga University
มหาวิทยาลัยเอกชน :
Waseda University , Keio University , Aoyama Gakuin University , Takushoku University , Kokushikan University , Sanno University , Chuo University , Bunkyou University, Reitaku University , Meikai University , Seibu Bunri University , Jobu University , Soka University , Senshu University , Gifu University of Economics , Kanto Gakuin University , Kanagawa University , Masashi Industrial University , Nihon University , Wako University , Tama University of Arts, Hosei University


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.