ผลคะแนนการสอบ Pre – Test
เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ ครั้งที่ 1 ปี 2553


ตารางการจัดลำดับคะแนนของผู้เข้าสอบซึ่งรวมถึง
นักเรียนต่างชาติ-นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ Intercult ที่ประเทศญี่ปุ่น
และผู้ที่เข้าสอบ Pre-Test ที่ Jeducation Center


ตารางผลคะแนน Pre-Test ของระดับ N1
เลขที่
ชั้นเรียน
ที่ Intercult
นักเรียนที่เข้าสอบ
ไวยากรณ์
คำศัพท์ 60
การอ่าน
60
การฟัง
60
รวม
180
1
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
55
60
57
172
2
A7a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
50
60
55
165
3
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
44
60
59
163
4
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
48
58
57
163
5
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
50
56
55
161
6
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
47
60
53
160
7
A7a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
48
60
49
157
8
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
43
56
57
156
9
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
42
56
58
156
10
A7a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
48
51
53
152
11
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
51
54
43
148
12
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
43
51
54
148
13
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
39
58
51
148
14
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
47
58
42
147
15
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
51
49
47
147
16
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
39
56
51
146
17
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
38
58
50
146
18
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
43
47
56
146
19
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
47
56
42
145
20
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
42
44
58
144
21
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
54
55
144
22
A7a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
42
51
51
144
23
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
34
58
51
143
24
A4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
56
52
143
25
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
44
51
48
143
26
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
44
58
39
141
27
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
40
54
46
140
28
A7a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
38
56
46
140
29
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
40
58
40
138
30
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
47
56
138
31
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
44
51
43
138
32
A4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
51
52
138
33
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
40
51
47
138
34
S4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
34
51
50
135
35
S4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
34
49
52
135
36
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
54
44
133
37
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
42
49
42
133
38
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
38
51
44
133
39
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
40
54
39
133
40
A3a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
31
49
50
130
41
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
35
44
50
129
42
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
27
56
44
127
43
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
28
51
46
125
44
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
34
49
42
125
45
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
35
47
41
123
46
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
31
42
49
122
47
A5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
40
35
45
120
48
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
34
40
45
119
49
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
34
44
38
116
50
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
36
40
40
116
51
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
34
37
45
116
52
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
35
40
40
115
53
A4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
32
49
33
114
54
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
23
42
48
113
55
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
28
49
35
112
56
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
31
26
55
112
57
A6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
31
44
36
111
58
S5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
23
44
40
107
59
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
22
47
38
107
60
A5a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
27
40
34
101
61
S6a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
26
35
40
101
62
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
20
37
44
101
63
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
24
33
38
95
64
Thai
ผู้ที่เข้าสอบในไทย
20
21
47
88
65
A4a
นักเรียนต่างชาติที่ Intercult
14
24
43
81


* ตารางนี้ไม่เปิดเผยชื่อผู้เข้าสอบ แต่นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน สามารถดูคะแนนเปรียบเทียบได้ โดยทางเจเอ็ดดูเคชั่นจะส่งเลขที่ซึ่งระบุไว้ด้านหน้าให้ทราบทางอีเมล์ค่ะ


กำลังรับสมัคร !
คอร์สเตรียมตัวสอบวัดระุัดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ พร้อมการทดลองสอบ Pre Test ( N2 - N 5 )
ที่จะจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักเรียน Jeducation Center เท่านั้นรู้จัก Inter-Cultural Institute of Japan


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น