College of Business and Communication (CBC) เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านธุรกิจ คอมพิวเตอร์และการโรงแรม นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 60 ปี ที่ทางสถาบันได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมีนักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาจากสถาบันไปแล้วมากกว่าพันคน

ในส่วนของนักเรียนไทย มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันมาแล้วมากกว่าร้อยคน หลังจบการศึกษาจาก CBC นักเรียนไทยบางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น บ้างเข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวนมากกลับประเทศไทยและได้เข้าทำงานในวงการอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ทักษะู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในการทำงานของตน

CBC พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปูพื้นฐานและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อความสำเร็จในอนาคตของทุกคนอาคารเรียนใหม่
มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ เหมาะกับการเรียนการสอน
พร้อมหอพักอยู่บนตึก เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
ภาคเรียนตุลาคม 2555 กำลังเปิดรับสมัคร!


พบอาจารย์จาก College of Business and Communication ที่บินตรงจากญี่ปุ่นเพื่อมาแนะนำสถาบัน และแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ พร้อมพบศิษย์เก่าของสถาบัน สอบถามข้อมูลจากประสบการณ์ตรงอย่างละเอียด

พร้อมแนะนำหลักสูตรเปิดใหม่

Department of Business Japanese
หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหลักสูตรเปิดใหม่ของ CBC อบรมและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถทางธุรกิจ และการติดต่อ สื่อสาร เพื่อนำทักษะไปใช้ประโยชน์ในแวดวงธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา
- มีโอกาสฝึกการติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจ
- พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงธุรกิจ
- มีระบบการฝึกงาน
- มีระบบสนับสนุนการหางาน
- มีระบบทุนการศึกษา
- หลังจบการศึกษา มีโอกาสหางานทำในญี่ปุ่นได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1
- ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)
-
ผู้ที่ต้องการมีความรู้ความสามารถทักษะเชิงธุรกิจชั้นสูง

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างน้อยระดับ 2 หรือ N2 หรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไปตัวอย่างวิชาเรียน

วิชาเรียนหมวดธุรกิจ

วิชาเรียนหมวดภาษาญี่ปุ่น

วิชาเรียนหมวดการสื่อสาร

การเขียนเชิงธุรกิจ

มารยาทและบทสนทนาทางธุรกิจ

การสนทนา

การอ่าน

Discussion

ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจ

Career Planning

การฟัง

การเขียนเรียงความ

Presentation

Microsoft Excel, Word

ข่าวเศรษฐกิจ

Speech

Pronunciation training

Debate

วิชาเรียนหมวดสังคม

วิชาเรียนหมวดภาษาอังกฤษ

วิชาเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ

ข่าวสารปัจจุบัน

ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

English Communication

เตรียมสอบ JLPT ระดับ N1

* รายวิชาที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี


กำหนดการสัมมนา
วัน
สถานที่
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555
ห้องสีลม โรงแรมดุสิตธานี (สถานีรถไฟใต้ดิน สีลม)
12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารแนะนำสถาบัน
13.00 น. เริ่มสัมมนา
 • แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน
  ทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพ
 • ให้ข้อมูลเรื่องหอพัก ค่าใช้จ่าย การทำงานพิเศษ ชมวิดีโอแนะนำสถาบัน
 • ฟังประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
15.30 น.
 • ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นและการใช้ชีวิต
 • ปรึกษาพูดคุยรายบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่สถาบัน

ฟังสัมมนาฟรี.. มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น - ไทย


ระยะเวลา
Department of Japanese
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในขั้นต้น เป็นการเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ปูโครงสร้างทางภาษา เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาชั้นสูงต่อไปได้


หลักสูตร 1 ปี
Department of Advance Study in Japanese
สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการก้าวออกไปสู่อนาคต รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง

หลักสูตร 1 ปีลักษณะที่โดดเด่นของ CBC
 • ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับโยโกฮาม่า ในย่านที่เจริญทันสมัยและสะดวกสบาย
 • ติดกับสถานีรถไฟ มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย
 • ได้รับวีซ่า College Student ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟและรถประจำทางในราคานักเรียน
 • หอพักครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมค่าน้ำ ค่าไฟและอินเตอร์เน็ต อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนด้วยระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-20 นาที โดยการเดิน รถไฟ หรือ จักรยาน
 • มีระบบการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี
 • เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
 • ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพได้โดยได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า


ระยะเวลา
Department of International Business
 • International Trade and Logistics Course
 • English Communication Course

ปูพื้นฐานทักษะความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นใจ สู่การทำงานในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร 1-2 ปี
Department of International Hotels & Bridal Service

ศึกษาวิชาความรู้อย่างเจาะลึกทุกๆแง่มุมของงานด้านการบริการและการบริหารงานโรงแรม หรือการดำเนินธุรกิจมงคลสมรส

หลักสูตร 2 ปี
Department of Technology & Business English
หลักสูตร 1 ปี
Department of Technology & English Combined License

ศึกษาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจไปควบคู่กัน เพื่อโอกาสที่เปิดกว้่างในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร 2 ปี
Department of Japanese Education
(เฉพาะสาขานี้จะต้องสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ N1 ด้วยคะแนน 300 ขึ้นไป)

มุ่งเน้นทักษะและเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาที่มาและแก่นแท้ของหลักไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตร 1 ปี

Department of Business Japanese

อบรมและสรรสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพด้านความสามารถทางธุรกิจ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อนำทักษะไปใช้ในแวดวงธุรกิจทั้งในประเทศและระดับโลก

หลักสูตร 2 ปี


ดูรายละเอียดข้อมูลของสถาบันเพิ่มเติมคลิกที่นี่สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Jeducation
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 - 104

แผนที่