College of Business and Communication (CBC) และ Jeducation
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
"พบรุ่นพี่ CBC พร้อมพาชมสถาบันและหอพักแบบออนไลน์"ปรึกษาเรื่องเรียนต่อ พูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วอย่างกันเอง
พร้อมต่อสายตรงออนไลน์ถึงนักเรียนปัจจุบัน สอบถามทุกข้อข้องใจ
พาชมบรรยากาศสถาบัน, ตึกเรียน พร้อมหอพักใหม่แบบ Live!

พบกัน
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น สีลม (แผนที่)College of Business and Communication (CBC) เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านธุรกิจ คอมพิวเตอร์และการโรงแรม นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจบันเป็นเวลา 60 ปี ที่ทางสถาบันได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมีนักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาจากสถาบันไปแล้วมากกว่าพันคน


ในส่วนของนักเรียนไทย มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันมาแล้วมากกว่าร้อยคน หลังจบการศึกษาจาก CBC นักเรียนไทยบางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น บ้างเข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวนมากกลับประเทศไทยและได้เข้าทำงานในวงการอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ทักษะู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในการทำงานของตน


CBC พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปูพื้นฐานและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อความสำเร็จในอนาคตของทุกคน

อาคารเรียนและหอพักใหม่
มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ เหมาะกับการเรียนการสอน
พร้อมหอพักอยู่บนตึก เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
- ภาคเรียนตุลาคม 2012

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
- ภาคเรียนกรกฎาคม, ตุลาคม 2012

สมัครและยื่นเอกสารได้ในวันงาน!

พร้อมแนะนำหลักสูตรเปิดใหม่

Department of Business Japanese
หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหลักสูตรเปิดใหม่ของ CBC อบรมและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถทางธุรกิจ และการติดต่อ สื่อสาร เพื่อนำทักษะไปใช้ประโยชน์ในแวดวงธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา
- มีโอกาสฝึกการติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจ
- พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงธุรกิจ
- มีระบบการฝึกงาน
- มีระบบสนับสนุนการหางาน
- มีระบบทุนการศึกษา
- หลังจบการศึกษา มีโอกาสหางานทำในญี่ปุ่นได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1
- ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)
- ผู้ที่ต้องการมีความรู้ความสามารถทักษะเชิงธุรกิจชั้นสูง

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างน้อยระดับ 2 หรือ N2 หรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป


ตัวอย่างวิชาเรียน

วิชาเรียนหมวดธุรกิจ

วิชาเรียนหมวดภาษาญี่ปุ่น

วิชาเรียนหมวดการสื่อสาร

การเขียนเชิงธุรกิจ

มารยาทและบทสนทนาทางธุรกิจ

การสนทนา

การอ่าน

Discussion

ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจ

Career Planning

การฟัง

การเขียนเรียงความ

Presentation

Microsoft Excel, Word

ข่าวเศรษฐกิจ

Speech

Pronunciation training

Debate

วิชาเรียนหมวดสังคม

วิชาเรียนหมวดภาษาอังกฤษ

วิชาเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ

ข่าวสารปัจจุบัน

ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

English Communication

เตรียมสอบ JLPT ระดับ N1

* รายวิชาที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลา
Department of Japanese
สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในขั้นต้น เป็นการเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ปูโครงสร้างทางภาษา เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาชั้นสูงต่อไปได้


หลักสูตร 1 ปี
Department of Advance Study in Japanese
สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการก้าวออกไปสู่อนาคต รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง

หลักสูตร 1 ปีลักษณะที่โดดเด่นของ CBC
 • ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับโยโกฮาม่า ในย่านที่เจริญทันสมัยและสะดวกสบาย
 • ติดกับสถานีรถไฟ มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย
 • ได้รับวีซ่า College Student ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟและรถประจำทางในราคานักเรียน
 • หอพักครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมค่าน้ำ ค่าไฟและอินเตอร์เน็ต อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนด้วยระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-20 นาที โดยการเดิน รถไฟ หรือ จักรยาน
 • มีระบบการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี
 • เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
 • ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพได้โดยได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า

หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง
ระยะเวลา
Department of International Business
 • International Trade Business and Logistics Course
 • English Communication Course
 • Information Technology and English Combined License

ปูพื้นฐานทักษะความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นใจ สู่การทำงานในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร 2 ปี
Department of International Hotels
 • Hotel & Bridal Service Course

ศึกษาวิชาความรู้อย่างเจาะลึกทุกๆแง่มุมของงานด้านการบริการและการบริหารงานโรงแรม หรือการดำเนินธุรกิจมงคลสมรส

หลักสูตร 2 ปี
Department of International Business & English
 • Information Technology Course
 • International Trade Business Course
 • English Proficiency Course

เรียนรู้เทคนิคการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ เสริมความรู้ทางด้านธุรกิจให้เชี่ยวชาญในหลักสูตร 1 ปี

หลักสูตร 1 ปี
Department of Japanese Education
(เฉพาะสาขานี้จะต้องสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ 1 ด้วยคะแนน 300 ขึ้นไป)
 • Teaching Japanese as a Second Language Course

มุ่งเน้นทักษะและเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาที่มาและแก่นแท้ของหลักไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตร 1 ปี
ดูรายละเอียดข้อมูลของสถาบันเพิ่มเติมคลิกที่นี่สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Jeducation
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 - 104

แผนที่