วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป
Kyoto Creative Design College (CDC)

ที่ตั้ง

24 Kamihate-cho, Kitashirakawa, Sakyouku, Kyoto Japan 606-8252


ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1983
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 27 คน


 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงหนึ่งเดียวของจังหวัดเกียวโต ที่เปิดสอนวิชาการออกแบบครบทุกด้าน
เรียนรู้เทคนิคอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญและสถานการณ์จริง

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ด้วยสถาบันตระหนักดีว่า “ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการนำไปใช้จริง” สถาบันจึงมีการติดต่อกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เจอกับสถานการณ์จริง อีกทั้งได้จัดเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายอย่างสอดคล้องกัน เช่น การรับงานจากบริษัทหรือองค์กรของรัฐ (วิชาการออกแบบผลงานให้แก่บริษัท) นักเรียนที่เรียนด้านดีไซน์จะได้ไปฝึกงานในบริษัทที่เกี่ยวกับดีไซน์ (วิชาการฝึกงาน) และการฟังบรรยายของดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง (วิชาการสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ)

CDC ( Kyoto Creative Design College ) คือวิทยาลัยที่สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะทุกแขนงที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต


การออกแบบผลงานให้แก่บริษัท
ทางสถาบันจะรับงานมาจากบริษัท ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งยังได้ฝึกความรับผิดชอบในฐานะคนทำงานจริง ๆ ได้ปฎิบัติจริงอย่างมืออาชีพ และยินดีกับผลงานที่สร้างเอง

อัตราการเข้าทำงานของนักเรียนต่างชาติ 100 %
ทุกหลักสูตรมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง บุคลากรที่จบการศึกษาจากสถาบันจึงมีอัตราการเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำสูง  ปี 2008-2009 ที่ผ่านมา นักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาสามารถเข้าทำงานได้ถึง 100% นักเรียนทุกคนได้เข้าทำงานเป็นดีไซน์เนอร์ และนักเรียนที่ต้องการจะทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นก็สามารถเข้าทำงานได้ตามที่ตนเองต้องการ

ทางสถาบันให้ความใส่ใจ และให้คำแนะนำด้วยความจริงใจ มีผู้ให้คำแนะนำอยู่ในแผนกสนับสนุนการทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเทคนิคการพูดคุยในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นแล้วยังมี CPS ( Career Planning Support Center ) รับให้คำปรึกษาด้านอาชีพการทำงานและคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

สถาบันในเครือ

Kyoto Creative Design College เป็นวิทยาลัยวิชาชีพที่อยู่ในเกียวโต ซึ่งเปิดสอนด้านการออกแบบทุกแขนง มีสถาบันที่อยู่ในเครือเดียวกันมากมาย ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัย Kyoto University of Art and Design และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Kyoto Institute of Culture and Language ด้วย ทำให้ช่วยสนับสนุนนักเรียนตั้งแต่การเรียนภาษาญี่ปุ่น จนถึงการเข้ามหาวิทยาลัยได้

Kyoto University of Art and Design
Kyoto Institute of Culture and Languageติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.