วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป

ECC College of Beauty & Style

ที่ตั้ง

2-6-11 Nakazakinishi , Kita-ku , Osaka   530-0015


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 2003

จำนวนนักเรียน

นักเรียนต่างชาติ : 4 คน

จำนวนชั่วโมงเรียน
ระยะเวลาที่เรียน 1-3 ปี จำนวน 850 ชั่วโมง ต่อปี

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

สภาพแวดล้อมสำหรับฝึกภาคปฏิบัติซึ่งเพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้จริงในวงการแต่งหน้า  แต่งเล็บ และเสริมความงาม
การเรียนการสอนโดยอาจารย์จากวงการ  และอาจารย์เฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเสริมความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในสายงาน  ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลทั่วไป

เป็นโรงเรียนที่สอนให้เป็นมืออาชีพในด้านการทำให้คนสวยงามขึ้น ทั้ง แต่งหน้า แต่งเล็บ เสริมความงาม และแฟชั่น  มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีจำนวนน้อยเพื่อให้แต่ละคนสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆ ได้อย่างดี นอกจากนั้นยังมีสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพรียบพร้อม ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางให้สูงขึ้น เช่น ซาลอนในสถาบันแต่งเล็บและเสริมความงาม ห้องแชมพูที่สร้างขึ้นใหม่ ห้องแต่งหน้าที่มีกระจกจำนวนมาก และห้องปฏิบัติการเสริมความงามที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและเตียงจำนวนมาก เป็นต้น

นอกจากนี้   นักเรียนยังสามารถเลือกลงเรียนวิชาที่สนใจที่เปิดสอนใน  ECC Kokusai College of Foreign Languages  และ ECC College of Computer & Multimedia ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือได้สถาบันในเครือ

 ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.