วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป

ECC College of Computer & Multimedia

ที่ตั้ง

2-3-35 Nakazakinishi , Kita-ku , Osaka    530-0015


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1997

จำนวนนักเรียน

นักเรียนต่างชาติ : 11 คน

จำนวนชั่วโมงเรียน
ระยะเวลาที่เรียน 2-4 ปี จำนวน 850 ชั่วโมง ต่อปี


ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมสรรพไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้จริงในวงการต่างๆ เช่น เกม อนิเมชั่น CG และ IT
มีอาจารย์ในสังกัดจากวงการ IT และเกมเป็นจำนวนมาก การเรียนการสอนในชั้นเรียนจะอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดของเนื้องานจริงในแต่ละสาขา โดยมีเนื้อหาการสอนที่ใช้ได้จริงและมีการการผลิตผลงานจริงด้วย


ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเน้นการสอนใน 3 ด้าน แบ่งเป็น ด้าน เกม,  IT และครีเอเตอร์ โดยมีหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เทคนิคและศาสตร์ที่จำเป็นในการทำงานตามแต่ละสาขา นอกจากนั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะเพิ่มทักษะความสามารถ เช่น การจำกัดจำนวนนักศึกษา  โดยในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 36 คน และเปิดให้ใช้ห้องปฏิบัติการจริงได้จนถึง 2 ทุ่ม เป็นต้น

นอกจากนี้   นักเรียนยังสามารถเลือกลงเรียนวิชาที่สนใจที่เปิดสอนใน  ECC College of Beauty & Style และ  ECC Kokusai College of Foreign Languages  ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือได้สถาบันในเครือ

 ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.