J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

cover_Jchallenge

J-Challenge ระดับอุดมศึกษา 

J-Challenge เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นได้ แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษา รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตนสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งยังเป็นการท้าทายความสามารถและสนุกสนานกับการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุกๆด้าน โดยได้จัดการแข่งขัน ตั้งแต่ปีค.ศ.2006 เป็นต้นมา ทั้งในระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี

ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคต

การแข่งขันประจำปีการศึกษานี้ มีกำหนดการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  ภายในมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2022

ทีมที่ชนะพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้เดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมพักโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี, สัญชาติไทย
  2. การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน
  3. สมาชิกในทีม 1 คนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เนื้อหาของคำถามจะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกๆ ด้านทั้งสาระและบันเทิง รวมถึงคำถามภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N5 – N3 )

วิธีการสมัคร

  1. สมัครแข่งขันผ่านทางออนไลน์ คลิกที่นี่
  2. กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2022 หลังจากสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ร่วมทีมได้
  3. หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร และเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งรอบการแข่งขันอีกครั้ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-1778391 (คุณริว)


กำหนดการแข่งขัน 

รอบคัดเลือกรอบที่ 1

จัดแข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2022 ทางออนไลน์
ทั้งนี้ จะมีรอบทดสอบระบบ เพื่ออธิบายรูปแบบการสอบก่อนวันแข่งขันจริง โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง

รอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศ

จัดแข่งขันภายในมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2022
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
(คณะกรรมการโครงการจะแจ้งกำหนดการ และเวลาแข่งขันให้ทราบอีกครั้ง)

กติกาการแข่งขัน

รอบแรก
เป็นการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ และความรู้เชิงไวยากรณ์ พร้อมทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น (ประมาณระดับ N5 – N3)

 รอบรองชนะเลิศ
เป็นการตอบคำถามถูกหรือผิด เพื่อคัดทีมเข้าแข่งขันรอบตัดสิน

 รอบตัดสิน    
เป็นการตอบคำถามบนเวที ทีมที่ตอบถูกได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศ            

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
จะได้เดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมพักโฮมสเตย์ที่ College of Business and Communication จังหวัด Kanagawa เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เดือนทางเดือนเมษายน 2023 พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ 3 ทีม
ทุนการศึกษา 5,000 บาท / 1 ทีม พร้อมประกาศนียบัตร และหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เจเอ็ดดูเคชั่นสำหรับนักเรียน คนละ 1 หลักสูตร

หมายเหตุ            

  1. ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ รวมค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักโฮมสเตย์ พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ ตั๋วเครื่องบิน แต่ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ญี่ปุ่น
  2. ทุกรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนให้กับผู้อื่น
  3. นักศึกษาที่ได้เดินทางไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนี้ จะต้องเขียนไดอารี่บรรยายประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังกลับจากญี่ปุ่น เพื่อใช้ในเว็บไซต์เจเอ็ดดูเคชั่น
  4. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม

คุณริว
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลม)
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  287 (ปากซอยคอนแวนต์) ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2267-7726, 089-1778391
อีเมล์:   jchallenge@nipponhaku.com