โรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ นักเรียนไทย สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

Main Campus at Donoura : 160 Shimonakayama Uranouchi, Susaki City , Kochi 785-0195
Ryu International Campus : 564 Ryu Usa Cho, Tosa City , Kochi 781-1165

Main Campus Meitoku Gijuku Senior High School

ปีที่ก่อตั้ง เมษายน ปีค.ศ. 1973
จำนวนห้องเรียน 40 ห้อง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 200 คน
วีซ่า Pre-College Student


เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Ryu International Campus


นักเรียนต่างชาติ ( ณ ปัจจุบัน)
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน

อเมริกา

ไทย
เวียดนาม
125
13
7
3
12
12

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

มาเลเซีย

     
3
1
2
     


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

มีระบบการเลือกหลักสูตรตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร และมีนักเรียนต่างชาติที่เริ่มจากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและเปลี่ยนมาเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จนมีความชำนาญทั้ง 2 ภาษา

มีนักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาในอัตรา 1 ต่อ 8 คน ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนจากนานาประเทศเข้าศึกษาอยู่ เช่น ออสเตรเลีย, จีน, มองโกล, ไต้หวัน, ไทย, เกาหลี, บราซิล, เซเนกัล ซึ่งนักเรียนที่จบสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเราได้สร้างผลงาน มีบทบาทและสร้างชื่อเสียงในสังคมทั้งภายประเทศและต่างประเทศ

ในหอพักจะได้อยู่กับรูมเมทที่เป็นคนญี่ปุ่น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลา

มีระบบโควต้าเสนอชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียน

แบ่งชมรมออกเป็นสองประเภทคือชมรมทางวัฒนธรรมกับชมรมกีฬา ซึ่งจะแบ่งห้องชมรมอย่างชัดเจนรวมไปถึงสนามฝึกซ้อมที่พร้อมสรรพแนะนำโรงเรียน

Donoura Campus ( Main Campus )
ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี บนเนื้อที่กว้างใหญ่ของโรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียน หอพักนักเรียน สถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงที่พักของคุณครูผู้สอน ทั้งยังสามารถมองเห็นอาคารไม้ที่มีมาตั้งแต่เพิ่งเปิดทำการ ตั้งอยู่คู่กับอาคารคอนกรีตอันทันสมัยอย่างลงตัว ท่ามกลางธรรมชาติ ธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้ล้วนช่วยโอบอุ้ม และกล่อมเกลาจิตใจของนักเรียนให้อบอุ่นอ่อนโยนRyu International Campus
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่เดือนเมษายน 2001 โดยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก หากได้จ้องมอง สีน้ำเงินเข้มของน้ำทะเล อาจสามารถเชื่อมโยงความฝันของนักเรียนไปยังประเทศอันไกลโพ้นผ่านมหาสมุทรนี้ การอยู่ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติช่วยให้จินตนาการโบยบินไปสู่โลกกว้างได้ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียน Meitoku ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี 1973 และเริ่มทำสัญญาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในปี 1977 จนถึงปี 2004 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับเราทั้งหมด 33 โรงเรียน ทั้งในจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ซึ่งทางโรงเรียนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งทางด้านการเรียนและกีฬาอย่างดีที่สุด ทำให้นักเรียนของเรามีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งสองด้านควบคู่กันไป


ประวัติผลการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียน Meitoku มีประสบการณ์ในการรับนักเรียนต่างชาติมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 120 คน จึงมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน ทำให้ผู้สอนรู้วิธีการที่จะทำให้นักเรียนต่างชาติเรียนรู้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากการที่ศิษย์เก่าของโรงเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นได้ เช่น มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ มากมาย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต่างชาติสอบเข้าได้

มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 2 ปี
 • Osaka University
 • The University of Electro Communications
 • Kagawa University
 • Kochi University
 • University of Shizuoka
 • Tokyo Management College
 • Shikuko Gakuin College
 • Ehime Women's College
 • Tokushima College of Technology
มหาวิทยาลัยเอกชน  
 • Waseda University
 • Keio University
 • Ritsumeikan University
 • Kansai University
 • Meiji University
 • Kyoto University of Foreign Studies
 • Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Ryukoku University
 • Nippon University
 • Toyo University
 • Kokugakuin University
 • Reitaku University
 • Kinki University
 • Chukyo University
 • Komazawa University
 • Asia University
 • Kokushikan University
 • Meijo University
 • Kyorin University
 • Teikyo University
 • Osaka Institute of Technology
 • Tenri University
 • Taisho University
 • Tezukayama University
 • Setsunan University
 • Nagasaki Institute of Applied Science
 • Osaka University of Economic and Law
 • Chubu University
 • Kobe Shinwa Women's University
 • Tokyo Polytechnic University
 • Tokyo International University
 • Hagoromo University of International Studies
 • Joubu University
 • Matsumoto University
 • Kaetsu University
 • Osaka Sangyo University
 • Matsuyama Shinonome University
 • Kansai University of International Studies
 • Okayamashoka University
 • Suzuka International University
 • Nagoya Sangyo University
 • Asahi University
 • Gifu Keizai University
 • Tokuyama University
 • Kyushu Institute of Information Sciences
วิทยาลัยวิชาชีพและอื่น ๆ  
 • Reitaku Daigaku Bekka
 • Takusyoku Daigaku Bekka
 • Doshisha Daigaku Bekka
 • Kinki Daigaku Bekka
 • Dai Ichi Keiri College
 • Chuo Houritsu College
 • Fuji Athletics and Business College
 • Nakano School of Business
 • International School of Business
 • Gregg International College
 • Kawaguchi Bunka Fukusyoku College
 • Seifu Jouhou Kouka Gakuin
 • Nara Computer CollegeUpdated : September 2012ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.