วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป


Adachi Education Group : Tokyo Designer Gakuin College

ที่ตั้ง

2-11 Kandasurugadai Chiyoda-ku Tokyo 101-0062


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1963

จำนวนนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด : 1700 คน
นักเรียนต่างชาติ : 160 คน

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

Tokyo Designer Gakuin  College เป็นวิทยาลัยวิชาชีพที่เก่าแก่  ดำเนินการสอนมากว่า 45 ปี
เป็นสถาบันที่สอนทางด้านการออกแบบที่มีคุณภาพสูงในประเทศญี่ปุ่น มีสถาบันในเครือตั้งอยู่ตามเมืองสำคัญในญี่ปุ่นถึง 18 แห่ง  มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วและออกไปสร้างผลงานในวงการมากกว่า 40,000 คน  ด้วยหลักสูตรของสถาบันที่ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการออกแบบในทุกๆ แขนง   เน้นการพัฒนาทักษะและดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของมืออาชีพระดับแนวหน้า   ทำให้สถาบันเป็นที่เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ   สร้างโอกาสให้นักเรียนของสถาบันได้เข้าร่วมทำงานหรือฝึกงานจริงในบริษัทต่างๆ  มากมายข้อมูลทั่วไป

ในทวีปเอเชีย การออกแบบของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นที่ถูกจับตามองของคนทั่วโลก ด้วยเหตุนั้นจึงมีนักเรียนต่างชาติจากชาติต่างๆ ทั่วโลก ตั้งใจจะมาเรียนที่โตเกียวและเข้าเรียนในสถาบันของเรา ทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะออกแบบเพื่อสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้  ในชั้นเรียนที่เรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น  ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทางอาชีพการงานในอนาคต

5 ข้อหลักที่นักเรียนสามารถไว้วางใจได้

1. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
ทางสถาบันได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวอย่างถูกต้อง นักเรียนจะได้วีซ่าประเภท นักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนได้ 2 ปี
2. ทุนการศึกษา
นักเรียนที่ได้รับการแนะนำมาจากโรงเรียนสอนภาษา  หรือเข้าข่ายการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณา จากโรงเรียน จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 300,000 เยน
3. วีซ่านักศึกษาวิทยาลัย
สถาบันของเราเป็นวิทยาลัยวิชาชีพ นักเรียนได้วีซ่าประเภทนักศึกษาวิทยาลัย ( College Student Visa )
4. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นว่าเป็นวิทยาลัยวิชาชีพ  นักเรียนที่จบจาก  สถาบัน ( เรียนภาคปกติ  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( senmonshi )
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลนักเรียนต่างชาติ
เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลนักเรียนต่างชาติจะคอยให้คำแนะนำกับนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการขอวีซ่าสถาบันในเครือ

 


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-103
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.