วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป
Adachi Education Group : Tokyo Institute of Tourism

ที่ตั้ง

3-21 ichigayatamachi SHINJUKU-KU TOKYO  162-0843


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1967

จำนวนนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด : 950 คน
นักเรียนต่างชาติ : 100 คน

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ตั้งแต่สถาบันได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 จนถึงปัจจุบนันนับเป็นระยะเวลา 41 ปี  มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปมากกว่า 3 หมื่นคน  เข้าทำงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการท่องเที่ยว   ในปี 2007 นักเรียนที่จบการศึกษาไป สามารถหางานทำได้ถึง 100%   ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรจากสถาบันเพื่อรับเข้าทำงาน จำนวน 16,422  ตำแหน่ง จากบริษัท 782 แห่ง อาทิเช่น การท่องเที่ยว โรงแรม  บริษัทรับจัดงานแต่งงาน  สายการบิน  การรถไฟ  ล่าม เป็นต้น


ข้อมูลทั่วไป

สถาบันได้จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสถานที่ฝึกปฏิบัติ  ซึ่งเหมือนกับสถานที่ในการทำงานจริง  ทั้งงานการท่องเที่ยวและบริการ เช่น ห้องรับรองแขกในโรงแรม Bar Counter ห้องจัดเลี้ยง ระบบการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน   นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากงานในสาขานั้นๆ  โดยการเรียนจะเน้นการสอนแบบการปฏิบัติจริง

ทางสถาบันมีความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสนใจงานทางด้านการท่องเที่ยวและบริการเข้าศึกษาเล่าเรียน    ในปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติที่มีอยู่ประมาณ 100 คน เข้าเรียนในสาขาต่าง ๆ เช่น การโรงแรม การจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน ธุรกิจทางด้านเครื่องดื่ม งานล่าม  ทางโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์   สถานที่  หลักสูตรการเรียนการสอน และระบบความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ  เพื่อความสำเร็จทางการศึกษาและหน้าที่การงานในอนาคตสถาบันในเครือ

 


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-103
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.