วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป

Adachi Education Group : Tokyo Visual Arts

ที่ตั้ง

11 SHIBANMACHI CHIYODA-KU TOKYO 102-0081 JAPAN


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1964

จำนวนนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด : 1100 คน
นักเรียนต่างชาติ : 90 คน

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับโลกของเสียงเพลง การออกอากาศ งานภาพยนตร์ การถ่ายรูป งานเวที นิตยสาร การจับไมค์ โดยเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายอยู่ที่การเปิดตัวในวงการ
จัดหลักสูตรเพื่อการเตรียมพร้อมในการทำงาน ทำให้นักเรียนที่จบไปสามารถหางานทำและเปิดตัวในวงการได้ถึง 97%
เป็นสถาบันที่มุ่งกระตุ้นความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานในวงการสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโลกของดนตรี   วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  ภาพถ่าย  งานเวที  นิตยสารและการแต่งหน้า
ผ่านการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงตลอดหลักสูตร 2 ปี เน้นให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนชอบและพัฒนาเป็นมืออาชีพ 


ข้อมูลทั่วไป

TVA เป็นสถาบันที่มีประวัติการผลิตบุคลากรด้าน  Creative มาตลอดระยะเวลามากกว่า  40 ปี โดยเฉพาะสาขาภาพถ่ายซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ  รวมทั้งมีนักเรียนต่างชาติซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอีกมาก  นักเรียนที่จบการศึกษามีผลงานระดับโลก ทั้งในทางด้าน Artist ,Photographer, Film Director  ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนนั้น เป็นแบบเดียวกันกับที่มืออาชีพใช้   หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง  ทำให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ด้วยแนวคิดที่ว่าสถาบันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่สำหรับศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น  ในทุกๆ ปี  จึงมีการจัดงานและสร้างผลงานต่างๆ ร่วมกันระหว่างนักเรียนและบุคลากรระดับมืออาชีพ   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานจริงในโลกของมืออาชีพสาขาต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงสถาบันในเครือ

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-103
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2008 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.