J-Challenge คืออะไร?

 

J-Challenge : การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ชิงทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

 

กำลังรับสมัครเข้าแข่งขัน ประจำปี 2023

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขัน

 

ระดับมัธยมปลาย คลิกที่นี่      ระดับอุดมศึกษา คลิกที่นี่

 


 

J-Challenge ระดับมัธยมปลาย

เริ่มต้นจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ  ในปี 2006 และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ในงาน Jeducation Fair  เดือนสิงหาคม

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เยาวชนไทย 2 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน จะได้ไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อม Homestay สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์

 

1 2
3 4

 

J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

เริ่มต้นจัดการแข่งขันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งแรกในปี 2010 ในงาน Japan Education & Job Fair ครั้งที่  1

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิก 2 คน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อม Homestay สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์

การรับสมัครการแข่งขัน J-Challenge ประจำปี 2023

มีกำหนดการจัดแข่งขันดังนี้

รอบคัดเลือกรอบที่ 1

รูปแบบการแข่งขัน : การสอบข้อเขียน

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคใด โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ภาคใต้ :: จังหวัดสงขลา
  วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: จังหวัดขอนแก่น
  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุม E 201 – 202
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ภาคเหนือ :: จังหวัดเชียงใหม่
  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภาคกลาง และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
  ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
  ภายในงานมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2023

รอบคัดเลือกรอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2023 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ภายในมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2023


การแข่งขัน J-Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครแข่งขัน คลิกที่นี่

 

การแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

สมัครแข่งขัน คลิกที่นี่