J-Challenge คืออะไร?

 

J-Challenge : การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ชิงทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

–  ระดับมัธยมปลาย
–  ระดับมหาวิทยาลัย

J-Challenge ระดับมัธยมปลาย

เริ่มต้นจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ  ในปี 2006 และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ในงาน Jeducation Fair  เดือนสิงหาคม

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เยาวชนไทย 2 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน จะได้ไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อม Homestay สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์

 

1 2
3 4

 

J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

เริ่มต้นจัดการแข่งขันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งแรกในปี 2010 ในงาน Japan Education & Job Fair ครั้งที่  1

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิก 2 คน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อม Homestay สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์

การรับสมัครการแข่งขัน J-Challenge ประจำปี 2019

มีกำหนดการจัดแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ภายในมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2019


การแข่งขัน J-Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครแข่งขัน คลิกที่นี่

 

การแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

สมัครแข่งขัน คลิกที่นี่