J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

 

 

J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

J-Challenge เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นได้ แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษา รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตนสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งยังเป็นการท้าทายความสามารถและสนุกสนานกับการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุกๆด้าน โดยได้จัดการแข่งขัน ตั้งแต่ปีค.ศ.2006 เป็นต้นมา ทั้งในระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี

ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคต

การแข่งขันประจำปีการศึกษานี้ มีกำหนดการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2023 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  ภายในมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2023

ทีมที่ชนะจะได้เดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมพักโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย
 2. การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน
 3. สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยเนื้อหาของคำถามจะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกๆ ด้านทั้งสาระและบันเทิง รวมถึงคำถามภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N5 – N3

 

วิธีการสมัคร

 

1. สมัครแข่งขันผ่านทางออนไลน์

2. เลือกภูมิภาคที่ต้องการลงแข่งขัน ภายในฟอร์มสมัคร โดยสามารถลงแข่งได้ทีมละ 1 ครั้งเท่านั้น

3. กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2023 หลังจากสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ร่วมทีมได้

4. หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร และเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งรอบการแข่งขันอีกครั้ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-177-8391 (คุณริว)

 

 

กำหนดการ และกติกาการแข่งขัน

 

การแข่งขันในปีนี้ จะแบ่งรอบการแข่งขันเป็น 4 รอบการแข่งขัน

 

รอบคัดเลือกรอบที่ 1

รูปแบบการแข่งขัน : การสอบข้อเขียน

เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ และความรู้เชิงไวยากรณ์ (ประมาณระดับ N5 – N4) มีข้อสอบทั้งหมด 30ข้อ โดยในแต่ละข้อจะมีเวลาในการตอบ เพียง 30 วินาทีเท่านั้น

รอบคัดเลือกครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมแข่งขันในภูมิภาคใด โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ภาคใต้ :: จังหวัดสงขลา
  วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: จังหวัดขอนแก่น
  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องสัมนา 1-2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ภาคเหนือ :: จังหวัดเชียงใหม่
  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 Green Nimmam CMU Residence
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภาคกลาง และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
  ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
  ภายในงานมหกรรมญี่ปุ่น NIPPON HAKU BANGKOK 2023

 

เมื่อได้ผู้ผ่านเข้ารอบจากแต่ละภูมิภาคแล้ว ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเดินทางมายัง งานมหกรรม NIPPON HAKU BANGKOK 2023 เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่สอง

 

รอบคัดเลือกรอบที่ 2

รูปแบบการแข่งขัน : Turn Base (แล็บกริ๊ง)

เป็นการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ และความรู้เชิงไวยากรณ์(ประมาณระดับ N5 – N4) ผ่านสิ่งของหรือสื่อที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละฐาน โดยมีเวลาในการตอบ 20วินาทีเท่านั้น

โดยจะแข่งขันหลังจากรอบคัดเลือกครั้งที่ 1 ของภาคกลางเสร็จสิ้น
ณ Meeting Room 1- 2 / Meeting room 5-6 ในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2023

 

รอบรองชนะเลิศ

รูปแบบการแข่งขัน : Maru Batsu – ตอบคำถาม ถูกหรือผิด

เป็นการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ โดยมีตัวเลือกเพียงแค่ถูกหรือผิดเท่านั้น

โดยจะคัดผู้เข้าแข่งขันระดับละ 4 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

รอบชิงชนะเลิศ

รูปแบบการแข่งขัน : Hayaoshi

เป็นการแข่งขันบนเวที ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน

          

 

รางวัลการแข่งขัน

 

รางวัลชนะเลิศ

ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ นักศึกษา 2 คน จะได้รับทุนเดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมพักโฮมสเตย์ที่ Kansai College of Business & Languages จังหวัด Osaka เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เดินทางเดือนเมษายน 2024 พร้อมด้วยประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม

ทุนการศึกษา 5,000 บาทต่อ 1 ทีม และหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducaion Center แบบออนไซต์หรือออนไลน์ มูลค่า 7,800 บาท สำหรับนักศึกษา คนละ 1 หลักสูตร พร้อมด้วยประกาศนียบัตร

 

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์

 

หมายเหตุ

 1. ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ รวมค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักโฮมสเตย์ พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ ตั๋วเครื่องบิน แต่ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ญี่ปุ่น
 2. ทุกรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนให้กับผู้อื่น
 3. นักเรียนที่ได้เดินทางไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนี้ จะต้องบันทึกเล่าเรื่องราวการเดินทาง, ความประทับใจ, ประสบการณ์ในการเรียน และการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media ของตนเอง ตามเงื่อนไขของรางวัล
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม

คุณริว
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลม)
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  287 (ปากซอยคอนแวนต์) ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2267-7726, 089-1778391
อีเมล์:   jchallenge@nipponhaku.com