Posts Tagged ‘Tera’

ประสบการณ์ เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่สถาบัน TERA โอซาก้า

ในเดือนกรกฎาคม ปี2014  บุษได้มีโอกาสไปเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการทำงาน ที่โรงเรียน Tera Business and Communication School ซึ่งอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าค่ะ

tera_business001

อ่านต่อ »