J-Challenge การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ชิงทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

 

ระดับมัธยมปลาย

รายละเอียดการแข่งขัน J-Challenge ระดับมัธยมปลาย

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเยาวชนไทย

    คลิกอ่านรายละเอียด   กรอกใบสมัคร

 

2

รายละเอียดการแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

    คลิกอ่านรายละเอียด      กรอกใบสมัคร

3

Memories of J-challenge

บันทึกประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของผู้ชนะทั้งระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา