ประกาศรอบสอบ J-Challenge 2017

  • หากดาวน์โหลดทางคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดไฟล์ excel ขึ้นมา และเสิร์ชหาชื่อของตนเองได้ด้วยการกด Ctrl+F
  • หากเปิดดูทางโทรศัพท์มือถือ (iphone) ให้กดที่ช่อง URL > พิมพ์ชื่อตนเอง > เลื่อนลงมาด้านล่างตรง On This Page กดที่ Find “…”

*หมายเหตุ ไฟล์ของระดับมัธยมปลายมีหลาย Sheet หากไม่พบชื่อกรุณาเปิดหาในหน้าอื่นๆ*

 

 

 

คำแนะนำ

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนวันแข่งขัน กรุณาจำเลขหน้าลำดับ และรอบทีม เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  ในกรณีเซ็นต์ชื่อเพื่อรับใบลงทะเบียนต้องมาเป็นทีม และหากทีมใดที่มาเพียงคนเดียว ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน

รายละเอียดในการแข่งขันแต่ละรอบ

รอบ A  ลงทะเบียน 7.45
เวลาเข้าห้องสอบ 8.15
เวลาสอบ 8.25
เวลาออกห้องสอบ 8.55

 

รอบ B  ลงทะเบียน 8.30
เวลาเข้าห้องสอบ 9.00
เวลาสอบ 9.10
เวลาออกห้องสอบ 9.40

 

รอบ C  ลงทะเบียน 9.15
เวลาเข้าห้องสอบ 9.45
เวลาสอบ 9.55
เวลาออกห้องสอบ 10.25

 

รอบ D  ลงทะเบียน 10.00
เวลาเข้าห้องสอบ 10.30
เวลาสอบ 10.40
เวลาออกห้องสอบ 11.10

 

รอบ E  ลงทะเบียน 10.45
เวลาเข้าห้องสอบ 11.15
เวลาสอบ 11.25
เวลาออกห้องสอบ 11.55

 

รอบ F  ลงทะเบียน 11.30
เวลาเข้าห้องสอบ 12.00
เวลาสอบ 12.10
เวลาออกห้องสอบ 12.40

 

รอบ G  ลงทะเบียน 12.15
เวลาเข้าห้องสอบ 12.45
เวลาสอบ 12.55
เวลาออกห้องสอบ 13.25