Columbia International School โรงเรียนนานาชาติในญี่ปุ่น

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นใหม่  ที่ต้องการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น  ในวันนี้ เรามาเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติในญี่ปุ่น  ซึ่งมีชื่อว่า Columbia International School  (CIS ) ที่จ.ไซตะมะกันค่ะ

columbia004

โรงเรียนนานาชาติโคลัมเบีย ( CIS) ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตะมะ ทางตอนเหนือของโตเกียว   หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการรับรองจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการ รัฐออนตาริโอ แคนาดา  และ  WASC สหรัฐอเมริกา  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายของทางโรงเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Ontario Secondary School Diploma (OSSD) เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนในรัฐออนตาริโอ  ประเทศแคนาดา  ซึ่งหลักสูตรของออนตาริโอนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ   นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจึงมีวุฒิที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดา สหรัฐอเมริกาและในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

columbia027

โรงเรียนนานาชาติโคลัมเบีย  เป็นโรงเรียนนานาชาติในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนญี่ปุ่น ที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ   ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   โดยเปิดรับนักเรียน (ญี่ปุ่น) ตั้งแต่ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์จึงเป็นเด็กญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไซตะมะ  หรือเมืองใกล้เคียง

มาดูบรรยากาศในโรงเรียนกันนะคะ   โซนสีสันสดใสแบบนี้เป็นโซนของเด็กเล็กระดับอนุบาลและประถมต้นค่ะ  ปรกติที่ญี่ปุ่นจะไม่ให้บันทึกภาพที่เห็นหน้าของนักเรียนนะคะ   แต่พอดีช่วงนี้ ทางโรงเรียนพาน้องๆ ออกไปทัศนศึกษาข้างนอก  เลยได้เก็บบรรยากาศในห้องเรียนของเด็ก ๆ มาฝาก    อาจารย์ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะ  และจะใช้แต่ภาษาอังกฤษกับนักเรียน  แม้เด็กญี่ปุ่นที่จะเพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนในระดับอนุบาลจะไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเลยก็ตาม  แต่การสื่อสารแบบด้วยภาษาอังกฤษทุกวัน ๆ  ก็ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ( เด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น จนถึงระดับมัธยมต้นเพื่อให้สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี  แต่ในระดับมัธยมปลายจะไม่มีการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  ทุกวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

columbia021 columbia022 columbia025

โรงเรียนนานาชาติโคลัมเบีย  เป็นโรงเรียนนานาชาติไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น ที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายด้วยวีซ่านักเรียนต่างชาติ (留学) โดยที่ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  แต่นักเรียนจะต้องพักอยู่ในหอพักของโรงเรียนเท่านั้น   ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยกำลังศึกษาอยู่ 2 คนค่ะ   ซึ่งผู้ปกครองของน้องทั้งสองคนได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและศึกษาข้อมูลของโรงเรียนก่อน  แล้วจึงตัดสินใจส่งบุตรมาเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่นี่

columbia006

columbia007

การเรียนการสอนของโรงเรียน CIS จะใช้ภาษาอังกฤษในทุกวิชาค่ะ   จำนวนนักเรียนต่อห้องจะไม่เกิน 20 คน  ทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด   การเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนคิดเป็น  สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเอง   แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนที่มีความคิดแตกต่าง   รู้จักการค้นคว้า  เน้นการเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ  หรือติวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยมีการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

columbia052 columbia054 columbia055 columbia056  columbia051

ในขณะเดียวกัน  ก็มีกิจกรรมชมรม ( Club Activities )  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นหน่วยกิตบังคับ  นักเรียนของโรงเรียนจะสำเร็จการศึกษาได้ จะต้องผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัคร ( Volunteer ) เพื่อเก็บระยะเวลาให้ครบตามหน่วยกิตที่กำหนดค่ะ  ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้   ซึ่งกิจกรรมอาสาสมัครของทางโรงเรียนในแต่ละปีนั้น  ไม่ได้จัดขึ้นแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ   แต่มีการเดินทางไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคมโลก  และมีจิตสำนึกต่อสังคมส่วนรวมในระดับสากล ไม่ใช่แค่ในประเทศของตนเอง

columbia016
columbia014
columbia012

ชั่วโมงพลศึกษาในโรงยิม

columbia019 columbia018

โรงอาหารในโรงเรียน
columbia050
คราวนี้มาดูหอพักกันบ้างค่ะ   เนื่องจากนักเรียนญี่ปุ่นจะเดินทางไปกลับจากบ้านมาโรงเรียน ฉะนั้น หอพักของโรงเรียนจึงจะมีแต่นักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ต่างประเทศ

หอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ  จะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะ  นักเรียนสามารถเดินมาเรียนหรือขี่จักรยานมาโรงเรียนได้  ที่พักของอาจารย์จะอยู่ในบริเวณหอพักส่วนหน้า  ภายในหอพักมีเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักประจำตลอด 24 ชั่วโมง  จึงวางใจได้ว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินใด ๆ สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทันที

columbia030

ห้องพักเป็นห้องเดี่ยว  ห้องอาบน้ำ  สุขา เครื่องซักผ้า ใช้ส่วนรวม  โดยแยกโซนนักเรียนชาย – หญิง
columbia057
columbia038  columbia036

ที่หอพักจะมีอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นให้ทานที่ห้องอาหารค่ะ

columbia032 columbia033

ตารางการแยกขยะและวันทิ้งขยะ
columbia034

แน่นอนค่ะว่าแม้จะเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังเป็นแบบญี่ปุ่นอยู่    บริเวณไม่ไกลจากโรงเรียนมีซุปเปอร์มาร์เก็ต  ที่สามารถไปจับจ่ายซื้อของได้  หรือจะนั่งรถไฟเข้าตัวเมืองก็สามารถทำได้   แต่จะต้องกลับมาเข้าหอพักภายในเวลาที่กำหนด

ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่สถานี Higashi-Tokorozawa ในบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเรียน   แต่สามารถนั่งรถไฟไปย่านที่สะดวกพลุกพล่านอย่าง Omiya จังหวัดไซตะมะด้วยเวลาครึ่งชั่วโมง  หรือไปถึง Ikebukuro  โตเกียว ด้วยเวลาประมาณ 40-50 นาที

columbia001 columbia002
columbia003

เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด    ดังนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่นแคนาดา อเมริกา อังกฤษ ฯลฯ  หรือเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่เปิดหลักสูตรอินเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในระดับปริญญาตรี  เช่น Waseda University , Sophia University , Meiji University , International Christian University , Keio University  เป็นต้น
สำหรับการใช้ภาษาญี่ปุ่นนั้น  ไม่มีคลาสภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตร  แต่สามารถจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนเพิ่มเติมได้

การรับสมัคร
การสมัครเข้าเรียน  ทางโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนจากการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง  โดยการนัดสัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต   โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนได้คือจบระดับมัธยมต้น ( ม.-3)  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษนั้น  ไม่มีระบุเงื่อนไขว่าจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษระดับไหน   แต่ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์นักเรียนโดยตรง

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน สามารถเข้าเรียนได้ในภาคเรียนดังต่อไปนี้

ภาคเรียน เปิดเรียน
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เดือนเมษายน
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน
ภาคเรียนฤดูหนาว เดือนธันวาคม

โดยจะเปิดรับสมัคร 5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน

ติดต่อสมัครเรียน – นัดสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของทางโรงเรียนโดยตรง
ดำเนินการสมัครเรียนทุกขั้นตอน โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ

คลิก! เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายต่อปี
Website  : Columbia International School (  ภาษาอังกฤษ )

Tags: ,