Posts Tagged ‘share house’

Tulip : Share house สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

คอลัมน์  J-Visit ตอนนี้จะพาไปชมที่พักอีกประเภทหนึ่งคือ Share House  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่น   และหลาย ๆ แห่งเปิดรับทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเข้าพักร่วมกัน

tulip001

อ่านต่อ »